Arbeidsfelt

Freda bygg

Utfører arbeid på freda bygg, og har tett dialog med Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Verneverdige bygg

Har du et verneverdig bygg i Telemark? Ta kontakt for befaring

Bygge nytt?

Om du har ønsker om et lysthus etter gammel modell eller et uthus som passer tunet så kanskje vi kan hjelpe til!