Arbeidsfelt

Freda bygg

Utfører arbeid på freda bygg, og har jevnlig dialog med Telemark fylkeskommune.

Verneverdige bygg

Har du et verneverdig bygg i Vest-Telemark som trenger istandsetting? Ta kontakt for befaring

Tilstandsvurdering

Utarbeider tilstandsvurderinger, tilstandsrapporter, dendrodatering og kostnadsoverslag.